Choose language
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Teams & Waarden

Adequaat kunnen inspelen op de behoeften van onze leveranciers en klanten vinden we belangrijk. Daarom hebben we in de organisatiestructuur de keuze gemaakt om met product- en marktteams te gaan opereren dichtbij de markten waarin we actief zijn. 

 

Wat verwachten we van onze teams? Ten eerste dat ze altijd transparant, loyaal en professioneel optreden. Daarnaast dat ze hun bestaansrecht waarmaken door winstgevende groei te realiseren en waardecreatie realiseren. Maar ook dat ze altijd werken in overeenstemming met Aako’s waarden en normen. Belangrijke waarden zijn: actiebereidheid, openheid, ethisch handelen en persoonlijke integriteit. Onze normen: soberheid, geen kwaadspreken en ‘working to the rules’ (respecteren van veiligheids- en kwaliteitsregels). 

Onze teams krijgen ruimte om te innoveren en we stimuleren persoonlijke groei van onze medewerkers. Eigen inbreng van medewerkers wordt door ons zeer gewaardeerd.

Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »