Choose language
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Leveranciers

We bieden onze leveranciers de volgende diensten:

 • Het opstellen en distribueren van veiligheidsinformatiebladen en het maken van etiketten
 • Het (laten) opmaken van vervoersdocumenten voor het transport van chemicaliën
 • Het registreren van producten en klanten mede ten behoeve van controle op de exportregelgeving chemische wapens, precursoren verdovende middelen en bepaalde landbouwchemicaliën
 • Het afvoeren van bedrijfsafval en chemisch afval (afgekeurde monsters, KCA, batterijen etc.) conform de wettelijke regels
 • Het registreren van gewasbeschermingsmiddelen
 • Het registreren van chemische stoffen onder de REACH verordening
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »