Choose language
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Aako B.V. hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Om dit te bereiken nemen wij deel aan het “Responsible Care” programma zoals voorgeschreven door onze brancheorganisatie (VHCP) en hebben wij een aantal principes omschreven als leidraad.

Mensenrechten

Ieder mens heeft recht op gelijke behandeling, ongeacht ras, geslacht, kleur, religie of geaardheid. Kinderen mogen niet worden uitgebuit. Corruptie, afpersing en omkoperij mogen geen deel uitmaken van onze bedrijfsvoeringprocessen.

Arbeidsomstandigheden

Medewerkers hebben recht op

 • veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
 • redelijke werktijden
 • marktconforme beloning voor geleverde arbeid
 • periodiek verlof

Omgeving (milieu)

Aako streeft ernaar om

 • het effect van haar bedrijfsprocessen op het milieu zo veel mogelijk te beperken (recycling, reductie energieverbruik, duurzame energie)
 • te voldoen aan nationale wet- en regelgeving
 • maatschappelijk betrokken te zijn bij haar directe omgeving.
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »