Choose language
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Responsible Partnership

Chemische producten leveren een onmisbare bijdrage aan de huidige levensstandaard en zijn niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. Milieuschandalen en export van chemische wapens hebben het imago van de chemische industrie geen goed gedaan. De productie van en de handel in chemicaliën worden door het publiek en de overheid kritisch gevolgd.
Aako voert haar activiteiten uit volgens de geldende wetgeving en speelt in op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Aako is actief lid van de branchevereniging Vereniging Handelaren in Chemische Producten (VHCP) en heeft zich geconformeerd aan het Responsible Care programma van deze branchevereniging.

Regulatory affairs

We ondersteunen onze principalen, leveranciers en klanten bij het voldoen aan de verplichtingen van REACH, CLP, de Cosmetica verordening en ander relevante verordeningen en regelgeving.

Responsible Care

Responsible Care® is een initiatief van de internationale chemische industrie om gezondheid en prestatie op het gebied van milieu, veiligheid en communicatie over producten en processen met belanghebbenden, te verbeteren.

Corporate Social Responsibility

Aako B.V. hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Om dit te bereiken nemen wij deel aan het “Responsible Care” programma zoals voorgeschreven door onze brancheorganisatie (VHCP) en hebben wij een aantal principes omschreven als leidraad.

Principes

Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »