Choose language
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Principes & Historie

“Heel onze Aako is gegrondvest op vertrouwen”, aldus een van de oprichters bij het tienjarig bestaan in 1955. Op dit stevig fundament staat Aako nog steeds. Na het eerste agentschap – van een Amerikaanse textielkleurstoffenproducent – volgden vele nieuwe agentschappen en uitbreiding van de productportfolio. Vele (multi)nationale ondernemingen in diverse industrieën werden klant. Eind jaren ’70 bestond Aako uit drie onderdelen: Food Additives, Agricultural Chemicals en Industrial Chemicals. De vorming van product-marktcombinaties is de meest recente ontwikkeling in de evolutie van Aako. Een geschiedenis die gekenmerkt wordt door een gedegen en zorgvuldige wijze van handelen. Eén waarin harmonie, het ‘goede gevoel’ en meebewegen en luisteren belangrijk zijn. Onze opvattingen over ons werk laten zich in de volgende principes vatten:

 • We gaan pas met een leverancier in zee als we zeker weten waar we aan beginnen
 • Productdata moeten 100% in orde zijn
 • We verkopen geen producten waarvan we de eigenschappen niet precies kennen
 • We eerbiedigen te allen tijde regelgeving èn onze eigen standaarden
 • Samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds voordeel
 • Er moet een goede click zijn met leveranciers en afnemers

In één regel samengevat: vertrouwen is de basis van ons ondernemen
 

Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »