Choose language
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Chinees
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
KvK 31009627

Markten & Partners

Partners zijn onze leveranciers en afnemers met wie we langdurige relaties aangaan.

Onze leveranciers zijn wereldwijd gevestigd. Wij bieden hen onze sales- & marketingdeskundigheid, kennis van regionale markten, logistieke services, adviezen over Europese wet- en regelgeving; bovendien verzorgen we voor hen complete productdata en productregistraties.
 

Onze afnemers in verschillende marktsegmenten zijn actief in de Benelux, de rest van Europa en in Noord-Afrika. We leveren hun bulk-, speciaal- en fijnchemicaliën van hoge kwaliteit, we delen onze kennis van applicaties met hen, dragen nieuwe grondstoffenleveranciers aan en bieden logistieke diensten.

Onze marktpositie rust op drie pijlers:

  • Hoogwaardige dienstverlening
  • Duurzame relaties met onze zakenpartners
  • Grondige kennis van specifieke industrieën, producten en regionale markten
Aako BV
P.O. Box 205
3830 AE Leusden
The Netherlands
Meer contact informatie »